Margarinfabrikken

Margarinfabrikken - Lillehammer

Leilighetsbygg med næringslokaler i Lillehammer sentrum.

Bygget fyller inn et "hull" i bebyggelsen og bidrar på denne måten til å definere naboparken.  Heistårn og trappertårn ligger inn mot bakgården. Det finnes parsellhager på taket og leilighetene har vinduer i full høyde.   Flere av leilighetene ligger i renoverte brunarealer. 

Prosjektet bidrar til å styrke og fortette Lillehammer sentrum og tar sitt utgangspunkt i tomtens unike beliggenhet.