Fluberg barnehage

Byggherre: AS Miljøbygg for Søndre Land kommune

Byggeår: 2015  

Areal: 820 m² (72 barn)

Prosjektet er et resultat av et vinnerutkast i en innbudt totalentreprisekonkurranse

Barnehagetomten er beliggende på en høyde, langs Fylkesveg 34, Flubergveien. Plasseringen av bygget frigjør store deler av tomten mot sydvest til uteområde for barnehagen og bidrar til å skjerme lekearealet mot støy fra bilveien.

I planløsningen er det vektlagt effektiv utnyttelse av arealene med lite areal til korridorer. Huset er trukket mot byggegrensen i nord og alle inngangene samt opparbeidede utearealer vender mot syd, hvor det er optimale solforhold. De innvendige oppholdsarealene har i hovedsak vinduer mot nord, som er hensiktsmessig i forhold til uønsket solbelastning.  Alle avdelingene har i tillegg kontakt med inngangssone og utelekeplassen i syd. De 3 avdelingene har fått en lik utforming hvor det er lagt til rette for aldersintegrering.

Nær hovedinngangen er det tilrettelagt for en avdeling tilpasset de minste barna.  Et vognskur er plassert tett på barnehagens hovedadkomst hvor det er lett tilgjengelig og man har god kontroll og oversikt. Det overdekkede uterommet har direkte kontakt med avdelingens garderobe.Administrasjon og fellesfunksjoner ligger sentralt i bygget.

Snitt

Snitt