befaring Valle 04.05.2017

 flotte galvaniserte rekkverk og store vinduer på hovedtribunen

flotte galvaniserte rekkverk og store vinduer på hovedtribunen

 solavskjerming 5. etg

solavskjerming 5. etg