intility arena

...så var det gjort: navnet ble intility arena

blir det brukt mon tro? 

BF8E7204-BC81-4129-8F6F-4C64B289E60B.JPG